OM ANDERS BREDHE

Jag tog studenten 1984 och efter ett års militärtjänstgöring begav jag mig till Uppsala universitet för att studera historia. Jag läste sedan historia till och med vad som då benämndes D-nivå (2 år), och dessutom nationalekonomi, statistik och statskunskap.

Mitt intresse för Julius Caesar och han samtid väcktes redan när jag någon gång i mellanstadiet läste om "Revolutionstiden" i Carl Grimbergs gamla världshistoria. Mitt intresset för honom har allt sedan dess varit mer eller mindre intensivt. För ett antal år sedan beslöt jag mig för att skriva en biografi om honom som ett sätt att försöka gå till botten med hans person. Det jag också ville veta var vad som står i de antika källorna, innan det filtrerats genom 18-, 19- och 20-hundratalens historiker. Jag hade naturligtvis läst många av de antika texterna redan tidigare, men saker och ting ställs ju på sin spets när man själv ska skriva en bok och därmed tvingas att ta ställning till de ofta svårtolkade och motsägelsefulla källorna. Mitt stora intresse för Caesar har naturligtvis fört mig till Rom vid flera tillfällen, men jag har även besökt platserna för ett par av de mest kända fältslagen under kriget i Gallien; Alesia och Gergovia.